Blodkärl på ben- Sklerosering pris  från 1 500:-

Om du har enkla men missprydande kärlbristningar på ben kan du enkelt ta bort dessa med hjälp av injektioner – sklerosering. Synliga blodkärl och ytliga kärl på benen (venektasier) är vanligt förekommande och oftast endast ett kosmetiskt problem. Behandlingen går ut på att läkemedlet aethoxysclerol injiceras med en mycket tunn nål i kärlen.

Medlet irriterar kärlväggen inifrån vilket leder till att blodflödet till kärlen stängs av för att sedan skrumpna bort. Efter behandlingen mörknar de injicerade kärlen för att efter ca 4-6 veckor succesivt blekna och till slut försvinna helt. Efter behandlingen kan en viss rodnad och även viss klåda uppstå i området som snabbt avtar. Beroende av hur mycket kärl du har kan behandlingen behöva upprepas med ca en månads mellanrum. Efter behandling bär du stödstrumpa.
Med reservation för prisändringar.