Botox  pris per område 3 625:- nästföljande område 1 250:-

Har du en medicinsk diagnos och behöver botox för det drar vi av den 25% momsen från priset.
Med Botox kan du på ett enkelt sätt behandla bekymmersvecket i pannan eller kråksparkarna kring ögonen. Botox blockerar impulsen från nerven till de små ansiktsmusklerna så att impulsen att dra ihop en specifik muskel uteblir eller försvagas. Om en muskel dras ihop och samtidigt bildar ett veck i huden bildas till slut linjer, rynkor och veck.  Botox ”förslappar” musklerna så att de inte längre kan kontrahera – dras ihop. De obehandlade musklerna påverkas inte, vilket innebär att din ”vanliga” mimik inte förstörs.

Effekten brukar vara mellan tre till sex månader. Vanligt område att behandla är kråksparkar runt ögon, bekymmersrynka (glabella) och panna.
Alla botoxinjektioner utförs av leg Läkare.
Med reservation för prisändringar.