Klinikblekning Brilliant Smile med Plasma LED PRO. Pris 3 500:- detta är originalbehandlingen som utförs på klinik. Vi bleker med 20% el 35% väteperoxid. Aktivering sker med den nya Brilliant Smile plasma LED PRO, ljusbehandlingen pågår i 7min x3 alt 14min x3. Genomsnittlig blekning 7 nyanser vid ett tillfälle.                               Re:fresh blekning. Pris 1 495:-. Detta är enklare variant av blekning på klinik. Vi använder en 6% väteperoxid som appliceras i hållare på tänderna. Ljusbehandling med Plasma LED PRO i 2x 20min. Går att lägga till ytterligare 20min mot en kostnad. Genomsnittlig blekning 3-5 nyanser vid ett tillfälle.

Plasma LED PRO är en förbättrad version av vår tidigare lampa för att öka effekten vid blekning ytterligare. Vår nya Plasma LED PRO har 10 lysdioder istället för 1 och har visat på hela 6ggr bättre effekt än tidigare! Nu kan man alltså korta ned behandlingstiden till 3x7min med Power White och 3x14min med Standard White. Alternativt kan man behålla samma behandlingstid som tidigare för ännu bättre blekningsresultat.